Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αλφαβητικά » Γκιώκας Δημήτριος

Γκιώκας Δημήτριος - Καθηγητής

Γραφείο: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου,6ος όροφος, 603 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3689438

email: dgiokas[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~dgiokas/


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Δημήτριος Γκιώκας γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πράμαντα–Ιωαννίνων, όπου και τελείωσε τις γυμνασιακές τους σπουδές. Ο Δημήτριος Γκιώκας είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επιχειρησιακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Lancaster της Αγγλίας και Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Διδάσκει σε πτυχιακά προγράμματα τα μαθήματα: «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα», «Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού», «Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» και «Στατιστική Ι», και σε μεταπτυχιακά το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα στις Υπηρεσίες Υγείας».

Το ερευνητικό έργο του αναφέρεται στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και επικεντρώνεται κυρίως στον σχεδιασμό υποδειγμάτων για τη μελέτη – αξιολόγηση δικτύων ή κλάδων συστημάτων καθώς και στην εφαρμογή πολυκριτηριακών προτύπων - μεθόδων μέτρησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας παραγωγικών μονάδων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε μερικά από τα καλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας (European Journal of Operational Research, Journal of the Operational Research Society, Omega the International Journal of Management Science, Interfaces an International Journal of the Institute for Operations Research and the Management Science (Informs)), και σε περιοδικά γενικότερου ενδιαφέροντος (Telecommunications  PolicyEconomic Modelling, Applied Mathematical Modeling, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Managerial Finance, Journal of Air Transport Management, Applied Economics, κ.α). Οι εργασίες του έχουν τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές στον διεθνή χώρο, όπως φαίνεται από τον αριθμό των παραπομπών (πλέον των 1100, Σεπτέμβριος, 2016). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων του επιστημονικού του χώρου.

Υπηρέτησε σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις [Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάλυσης, M.I.S (Management Information System)], και συμμετείχε ως μέλος και με εισηγήσεις σε σημαντικές δραστηριότητες [Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO), και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Audit Committee)] σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο (Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος) και έχει υλοποιήσει πολλά έργα σχετικά με το M.I.S του Ομίλου.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: