Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αλφαβητικά » Βασιλείου Δημήτριος

Βασιλείου Δημήτριος - Καθηγητής Τομέα IV

Γραφείο: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος , 501

 

Τηλ. επικοινωνίας: 0030 210 368 9486

email: dvasiliou[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: users.uoa.gr/~dvasiliou

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (Master of Business Administration - MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D. Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης υπήρξε Διευθυντής του κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Ο Δρ. Βασιλείου δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Επιπλέον, ο Δρ. Βασιλείου έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας (Universitas Carolina Pragensis), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Ινστιτούτο Τραπεζικών Στελεχών της Ιονικής Τράπεζας, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιώς και έχει διατελέσει στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών της Ιονικής Τράπεζας. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, η ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου, η ανάλυση χρηματαγορών και  κεφαλαιαγορών, η χρηματοοικονο­μική ανάλυση και τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες. Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Χρηματιστη­ριακά και στα Λογιστικά.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: Μπορείτε να δείτε ένα πλήρες βιογραφικό εδώ